Satış Süreçleri
Ürün Kaydetme (Save Product)

Yeni ürün oluşturmak veya mevcut ürünü güncellemek için kullanılır.

Üst Kategori Bilgileri (GetTopLevelCategories)

n11 üzerinde tanımlanmış tüm üst seviye kategorileri görmek için bu metot kullanılır. Cevap olarak n11 kategori kodu ve kategori adı döner.

Alt Kategori Bilgilerini Listeleme (GetSubCategories)

Kodu verilen kategorinin birinci seviye alt kategorilerine ulaşmak için bu metot kullanılmalıdır. İkinci seviye alt kategorilere ulaşmak için (Örn. “Giysi -> Ayakkabı -> Deri ayakk...

Ürün Listeleme (GetProductList)

Sistemde ürünleri listelemek için kullanılır. Metot ürün ile ilgili özet bilgileri getirmektedir. Bu metottan dönen "productSellerCode" bilgisini kullanarak "GetProductBySellerCode...

Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductBySellerCode)

Mağaza ürün kodunu kullanarak sistemde kayıtlı olan ürünün bilgilerini getirir.

n11 Ürün ID si ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductByProductId)

N11 ürün ID sini kullanarak sistemde kayıtlı olan ürünün bilgilerini getirir.

Üst Kategori Bilgisini Gösterme (GetParentCategory)

Kodu verilen kategorinin birinci seviye üst kategorilerine ulaşmak için bu metot kullanılmalıdır. İkinci seviye üst kategorilere ulaşmak için (Örn. “Deri ayakkabı -> Ayakkabı -> Gi...

Kategori Özellik Gösterme (GetCategoryAttributeValue)

Özelliğe sistemimizde verilen id (category.attributeList.attribute.id) ve categoryId bilgisini girdi vererek, o özelliğe ait değerleri listeler.

Kategori Özellik Gösterme (GetCategoryAttributesId)

İstenilen kategori, üst seviye kategori veya diğer seviye kategorilerden olabilir, bu kategorilere ait olan özelliklerin ve bu özelliklere ait değerlerin listelenmesi için kullanıl...