Sipariş Listeleme (OrderList)

Sipariş Listeleme (OrderList)

Bu metot sipariş ile ilgili özet bilgileri listelemek için kullanılır.

OrderListRequest
auth Bkz: Yetkilendirme
searchData.productId Ürün n11 ID si
searchData.status Bkz: SearchData
searchData.buyerName Siparişi veren N11 üye adı
searchData.orderNumber Sipariş numarası
searchData.productSellerCode Ürünün mağaza kodu
searchData.recipient Teslim alacak alıcının adı
searchData.period.startDate Sipariş oluşturma tarihi başlangıç
searchData.period.endDate Sipariş oluşturma tarihi bitiş
searchData.sortForUpdateDate Güncellenen Siparişleri Listeler Bkz: Listeleme
searchData.updateDateSortOrder Siparişlerin UpdateDate göre sıralama Bkz:Sıralama
pagingData Bkz: Sayfalandırma

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

OrderListResponse
result Bkz: Result
orderList.order.citizenshipId TC kimlik numarası
orderList.order.createDate Sipariş oluşturma tarihi
orderList.order.id Sipariş n11 ID bilgisi
orderList.order.orderNumber Sipariş numarası
paymentType Bkz: Payment Type
orderList.order.status Bkz: Sipariş Durumu

OrderList Örnek Çağrı

Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <productId></productId>
        <status></status>
        <buyerName></buyerName>
        <orderNumber></orderNumber>
        <productSellerCode></productSellerCode>
        <recipient></recipient>
        <sameDayDelivery></sameDayDelivery>
        <period>
          <startDate></startDate>
          <endDate></endDate>
        </period>
        <sortForUpdateDate>false</sortForUpdateDate>
        <updateDateSortOrder>asc</updateDateSortOrder>
      </searchData>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
      </pagingData>
    </sch:OrderListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
        <totalCount>4</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
      <orderList>
        <order>
          <citizenshipId>***********</citizenshipId>
          <createDate>20/07/2016 17:32</createDate>
          <id>113914001</id>
          <orderNumber>qa206576291768</orderNumber>
          <paymentType>1</paymentType>
          <status>5</status>
        </order>
        <order>
          <citizenshipId>>***********</</citizenshipId>
          <createDate>28/07/2016 10:36</createDate>
          <id>113922397</id>
          <orderNumber>qa202927691760</orderNumber>
          <paymentType>1</paymentType>
          <status>5</status>
        </order>
        <order>
          <citizenshipId>>***********</</citizenshipId>
          <createDate>15/09/2016 13:29</createDate>
          <id>113975650</id>
          <orderNumber>qa202125281764</orderNumber>
          <paymentType>1</paymentType>
          <status>2</status>
        </order>
        <order>
          <citizenshipId>>***********</</citizenshipId>
          <createDate>15/09/2016 13:49</createDate>
          <id>113975651</id>
          <orderNumber>qa206125281761</orderNumber>
          <paymentType>1</paymentType>
          <status>2</status>
        </order>
      </orderList>
    </ns3:OrderListResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
OrderList Örnek Çağrı (JAVA)
public static void main (String [] args ) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String strStartDate = "15.09.2016";
    String strEndDate = "15.09.2016";
    String strOrderStatus = "1";
    String strRecipient = "";
    String strBuyerName = "";
    String strOrderNumber = "";
    String strProductSellerCode = "";
    long productIdValue = 0;
    int currentPageValue = 0;
    int pageSizeValue = 10;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderSearchPeriod orderSearchPeriod = new OrderSearchPeriod();
    orderSearchPeriod.setStartDate(strStartDate);
    orderSearchPeriod.setEndDate(strEndDate);

    OrderDataListRequest orderDataListRequest = new OrderDataListRequest();
    orderDataListRequest.setProductSellerCode(strProductSellerCode);
    orderDataListRequest.setRecipient(strRecipient);
    orderDataListRequest.setPeriod(orderSearchPeriod);
    orderDataListRequest.setBuyerName(strBuyerName);
    orderDataListRequest.setProductId(productIdValue);
    orderDataListRequest.setOrderNumber(strOrderNumber);
    orderDataListRequest.setStatus(strOrderStatus);

    RequestPagingData pagingData = new RequestPagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
    pagingData.setPageSize(pageSizeValue);

    OrderListRequest request = new OrderListRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setPagingData(pagingData);
    request.setSearchData(orderDataListRequest);

    OrderServicePort port = new OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    OrderListResponse response = port.orderList(request);
    List<OrderData> orderList = response.getOrderList().getOrder();
    for (OrderData sampleOrder:orderList
       ) {
      System.out.println("Order ID: " + sampleOrder.getId());
    }
  }