Sipariş Kaleminin Reddedilmesi (OrderItemReject)

Sipariş Kaleminin Reddedilmesi (OrderItemReject)

Sipariş maddesinin n11 ID si kullanılarak reddedilmesi için kullanılır. Reddedilen sipariş daha sonra mağaza tarafından kabul edilemez. Sipariş n11 ID sine OrderService içinden OrderDetail veya DetailedOrderList metodu kullanılarak erişilir.

OrderItemRejectRequest
Auth Bkz: Yetkilendirme
orderItemList.orderItem.id Sipariş maddesi n11 ID bilgisi
rejectReason Sipariş reddetme sebebi
rejectReasonType Sipariş reddetme tipi :
OUT_OF_STOCK (Stokta yok), OTHER(Diğer)
OrderItemRejectResponse
result Bkz: Result
orderItemList.orderItem.approvedDate Siparişin onaylanma tarihi
orderItemList.orderItem.attributes Sipariş kaleminin özellikleri
orderItemList.orderItem.commission Sipariş maddesi ile ilgili n11 hizmet tutarı
orderItemList.orderItem.customTextOptionsValues Müşterinin sipariş kalemi için girdiği ek bilgi
orderItemList.orderItem.deliveryFeeType Bkz: Delivery Fee Type
orderItemList.orderItem.dueAmount Tahsil edilecek tutar
orderItemList.orderItem.id Sipariş maddesi n11 ID bilgisi
orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT Vade farkı (kdv dahil)
orderItemList.orderItem.mallDiscount Ürün ile ilgili n11 indirimi
orderItemList.orderItem.price Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)
orderItemList.orderItem.productId Ürünün n11 ID si
orderItemList.orderItem.productName Ürün adı
orderItemList.orderItem.productSellerCode Ürün mağaza kodu
orderItemList.orderItem.quantity Sipariş adedi
orderItemList.orderitem.rejectReason Sipariş reddetme sebebi
orderItemList.orderitem.rejectReasonType Sipariş reddetme tipi
orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount Mağaza kupon indirimi
orderItemList.orderItem.sellerDiscount Mağaza indirimi
orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount Mağaza fatura tutarı
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.campaignNumberStatus Kampanya numarası durumu;
1:USED(Kullanılmış) 2: UnUSED (Kullanılmamış)
orderItemList.orderItemshipmentInfo.shipmentCode Kargo kodu
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.id Kargo şirket id bilgisi
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name Kargo şirket adı
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName Kargo şirketi kısa adı
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod Kargo yöntemi
1: Kargo
2: Diğer
orderItemList.orderItem.shippingDate Kargolama tarihi
orderItemList.orderItem.status Bkz: Orderıtem Status
orderItemList.orderItem.totalMallDiscountPrice N11 indirimleri toplamı
orderItemList.orderItem.version İlgili ürünün stok versiyon numarası

OrderItemReject Örnek Çağrı

Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderItemRejectRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderItemList>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <orderItem>
          <id>18675502</id>
        </orderItem>
      </orderItemList>
      <rejectReason>Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.</rejectReason>
      <rejectReasonType>OUT_OF_STOCK</rejectReasonType>
    </sch:OrderItemRejectRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Response
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderItemRejectResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <orderItemList>
        <orderItem>
          <approvedDate/>
          <attributes>
            <attribute>
              <name>Seçenek 1</name>
              <value>Değer 1</value>
            </attribute>
            <attribute>
              <name>Seçenek 2</name>
              <value>Değer 2</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <commission>0.00</commission>
          <customTextOptionValues/>
          <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
          <dueAmount>0.00</dueAmount>
          <id>18675502</id>
          <installmentChargeWithVAT>0.00</installmentChargeWithVAT>
          <mallDiscount>0</mallDiscount>
          <price>30</price>
          <productId>258491034</productId>
          <productName>Ürünün başlığı</productName>
          <productSellerCode>URUN-1</productSellerCode>
          <quantity>0</quantity>
          <rejectReason>Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.</rejectReason>
          <rejectReasonType>OUT_OF_STOCK</rejectReasonType>
          <sellerCouponDiscount>0.00</sellerCouponDiscount>
          <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
          <sellerInvoiceAmount>0.00</sellerInvoiceAmount>
          <shipmentInfo>
            <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
            <shipmentCode>18011952</shipmentCode>
            <shipmentCompany>
              <id>389</id>
              <name>Balnak</name>
              <shortName>BLK</shortName>
            </shipmentCompany>
            <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
          </shipmentInfo>
          <shippingDate/>
          <status>8</status>
          <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
          <version>2</version>
        </orderItem>
      </orderItemList>
    </ns3:OrderItemRejectResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

OrderItemReject Örnek Çağrı (JAVA)
 String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String strRejectReason = "Ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.";
    String strRejReasonType = "OUT_OF_STOCK";
    long orderItemIdVal = 18675503;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderItemDataRequest orderItemDataRequest = new OrderItemDataRequest();
    orderItemDataRequest.setId(orderItemIdVal);

    OrderItemDataRequestForRejection orderItemDataRequestForRejection = new OrderItemDataRequestForRejection();
    orderItemDataRequestForRejection.getOrderItem().add(orderItemDataRequest);

    OrderItemRejectRequest request = new OrderItemRejectRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setOrderItemList(orderItemDataRequestForRejection);
    request.setRejectReason(strRejectReason);
    request.setRejectReasonType(strRejReasonType);

    OrderServicePort port = new OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    OrderItemRejectResponse response = port.orderItemReject(request);

    List<OrderItemData> orderItemList = response.getOrderItemList().getOrderItem();