Sipariş Kalem Onayı (OrderItemAccept)

Sipariş Kalem Onayı (OrderItemAccept)

Sistemde mağazadan kaç adet paket geleceğini görmek isteyen kargo firmaları için NumberofPackage (Paket Sayısı) alanı tanımlanmıştır. NumberofPackage alanına izin verilen kargo firmaları ile gönderim sağlayan mağazalar, sipariş onaylanırken kaç adet paket çıkışı yapacağına dair adet girmesi gerekmektedir. Mağazanın gireceği adet sayısına göre kargo firması tarafımıza barkod gönderimi sağlayacaktır. Mevcut sistemde NumberofPackage kullanmayacak kargo firmaları ile sipariş gönderen mağazalar bu alanı boş gönderebileceklerdir.

Sipariş maddesinin n11 ID si kullanılarak kabul edilmesi için kullanılır. Kabul edilen sipariş daha sonra mağaza tarafından reddedilemez. Sipariş n11 ID sine OrderService içinden OrderDetail veya DetailedOrderList metodu kullanılarak erişilir.

OrderItemAcceptRequest
Auth Bkz: Yetkilendirme
orderItem.id Sipariş kalemi n11 ID si
numberOfPackages Paket Sayısı

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

OrderItemAcceptResponse
result Bkz: Result
orderItemList.orderItem.aprovedDate Siparişin onaylanma tarihi
orderItemList.orderItem.attributes.attribute.name Sipariş kalemi özellik adı
orderItemList.orderItem.attributes.attribute.value Sipariş kalemi özellik değeri
orderItemList.orderItem.commission Sipariş maddesi ile ilgili n11 hizmet tutarı
orderItemList.orderItem.customTextOptionValues Sipariş kalemine girilen özellik değeri
orderItemList.orderItem.deliveryFeeType Bkz: Delivery Fee Type
orderItemList.orderItem.dueAmount Tahsil edilecek tutar
orderItemList.orderItem.id Sipariş maddesi n11 ID bilgisi
orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT Vade farkı(kdv dahil)
orderItemList.orderItem.mallDiscount Ürün ile ilgili n11 indirimi
orderItemList.orderItem.price Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)
orderItemList.orderItem.productId Ürünün n11 ID si
orderItemList.orderItem.productName Ürün adı
orderItemList.orderItem.productSellerCode Ürün mağaza kodu
orderItemList.orderItem.quantity Sipariş adedi
orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount Mağaza kupon indirimi
orderItemList.orderItem.sellerDiscount Mağaza indirimi
orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount Mağaza fatura tutarı
orderItemList.orderitem.shipmentInfo.campaignNumber Kampanya Numarası
orderItemList.orderitem.shipmentInfo.campaignNumberStatus Kampanya Numara Durumu
1: Used 2:Unused
orderItemList.orderitem.shipmentInfo.shipmentCode Kargo kodu
orderItemList.orderitem.shipmentInfo.shipmentCompany.id Kargo şirket id bilgisi
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name Kargo şirket adı
orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName Kargo şirketi kısa adı
orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod Kargo yöntemi
1: Kargo
2: Diğer
orderItem.shipmentDate Kargolama tarihi
orderItem.status Bkz: OrderItem Status
orderItem.totalMallDiscountPrice N11 indirimleri toplamı
orderItem.version İlgili ürünün stok versiyon numarası

OrderItemAccept Örnek Çağrı

Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderItemAcceptRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderItemList>
        <orderItem>
          <id>18675500</id>
        </orderItem>
      </orderItemList>
      <numberOfPackages>1</numberOfPackages>
    </sch:OrderItemAcceptRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Response
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderItemAcceptResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <orderItemList>
        <orderItem>
          <approvedDate>15/09/2016</approvedDate>
          <attributes>
            <attribute>
              <id>354081125</id>
              <name>Renk</name>
              <value>Kırmızı</value>
            </attribute>
          </attributes>
          <commission>8.25</commission>
          <customTextOptionValues/>
          <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
          <dueAmount>55.00</dueAmount>
          <id>18675500</id>
          <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
          <mallDiscount>0</mallDiscount>
          <price>55</price>
          <productId>258512546</productId>
          <productName>My Test Product Title</productName>
          <productSellerCode>MySellerCode1234</productSellerCode>
          <quantity>1</quantity>
          <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
          <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
          <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
          <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
          <shipmentInfo>
            <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
            <shipmentCode>18011950</shipmentCode>
            <shipmentCompany>
              <id>389</id>
              <name>Balnak</name>
              <shortName>BLK</shortName>
            </shipmentCompany>
            <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
          </shipmentInfo>
          <shippingDate/>
          <status>5</status>
          <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
          <version>12</version>
        </orderItem>
      </orderItemList>
    </ns3:OrderItemAcceptResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
OrderItemAccept Örnek Çağrı (JAVA)
public static void main(String[] argv) {

    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long orderItemIdVal = 18675501;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);
    OrderItemDataRequest orderItemDataRequest = new OrderItemDataRequest();
    orderItemDataRequest.setId(orderItemIdVal);
	 orderItemDataRequest.setNumberOfPackages(1);

    OrderItemDataListRequest orderItemDataListRequest = new OrderItemDataListRequest();
    orderItemDataListRequest.getOrderItem().add(orderItemDataRequest);

    OrderItemAcceptRequest request = new OrderItemAcceptRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setOrderItemList(orderItemDataListRequest);

    OrderServicePort port = new OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    OrderItemAcceptResponse response = port.orderItemAccept(request);

    List<OrderItemData> itemDataList = response.getOrderItemList().getOrderItem();