Sipariş Detayı (OrderDetail)

Sipariş Detayı (OrderDetail)

Sipariş N11 ID bilgisi kullanarak sipariş detaylarını almak için kullanılır, sipariş N11 ID bilgisine OrderService OrderList veya DetailedOrderList metotlarıyla ulaşılabilir.

n11 platform üzerinden kargo ücretinin ödenmesi ve bunun tahsilat bilgileri “serviceItemList” alanından ulaşılabilir.

OrderDetailRequest
Auth Bkz: Yetkilendirme
orderRequest.id Sipariş N11 ID si

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

OrderDetailResponse
result Bkz: Result
orderDetail.citizenshipId TC kimlik numarası
orderDetail.createDate Sipariş oluşturma tarihi
orderDetail.id Sipariş N11 ID si
orderDetail.orderNumber Sipariş numarası
paymentType Bkz: Payment Type
orderDetail.billingAddress.address Fatura adres bilgisi
orderDetail.billingAddress.city Adres şehri
orderDetail.billingAddress.district Adres ilçesi
orderDetail.billingAddress.fullName Adres adı
orderDetail.billingAddress.gsm Alıcı telefon numarası
orderDetail.billingAddress.neighborhood Adres semt/mahallesi
orderDetail.billingAddress.postalCode Adres posta kodu
orderDetail.billingAddress.taxId Vergi numarası
orderDetail.billingAddress. taxOffice Vergi dairesi
orderDetail.billingAddress.tcId TC Id
orderDetail.billingTemplate.dueAmount Vade farkı
ordelDetail.billingTemplate.installmentChargeWithVat Vade farkı kdv dahil
orderDetail.billingTemplate.originalPrice Sipariş Kaleminin bütün indirimlerden önceki fiyatı
orderDetail.billingTemplate.sellerInvoiceAmount Komisyon fatura tutarı
orderDetail.billingTemplate.totalMallDiscountPrice Tüm N11 indirimleri
orderDetail.billingTemplate.totalSellerDiscount Toplam Satıcı indirimi
orderDetail.billingTemplate.totalServiceItemOriginalPrice Toplam Servis Fiyatı
orderDetail.buyer.fullName Siparişi veren alıcı adı
orderDetail.buyer.id Siparişi veren alıcı N11 ID si
orderDetail.buyer.taxId Vergi numarası
orderDetail.buyer.taxOffice Vergi dairesi
orderDetail.buyer.tcId TC Id
orderDetail.buyer.email Siparişi veren alıcı emaili
orderDetail.invoiceType Fatura tipi: 1: Bireysel
2: Kurumsal
orderDetail.itemList.item.approveDate Sipariş kalemi kabul edildiği tarih
orderDetail.itemList.item.attributes.attribute.name Sipariş kalemi özellik adı
orderDetail.itemList.item.attributes.attribute.value Sipariş kalemi özellik değeri
orderDetail.itemList.item.commission Sipariş maddesinin n11 hizmet tutarı
orderDetail.itemList.item.customTextOptionsValues Müşterinin sipariş kalemi için girdiği ek bilgi
orderDetail.itemList.item.sellerInvoiceAmount Satıcı fatura tutarı(satıcının bir sipariş için kesmesi gereken fatura tutarı)
orderDetail.itemList.item.deliveryFeeType Bkz: Delivery Fee Type
orderDetail.itemList.item.dueAmount Tahsil edilecek tutar
orderDetail.itemList.item.id Sipariş maddesi n11 ID si
orderDetail.itemList.item.installmentChargeWithVAT Vade farkı (KDV dahil)
orderDetail.itemList.item.mallDiscount Ürün ile ilgili n11 indirimi
orderDetail.itemList.item.price Ürünün birim fiyatı (liste fiyatı, indirimler hariç)
orderDetail.itemList.item.productId Ürün n11 ID si
orderDetail.itemList.item.productName Ürün adı
orderDetail.itemList.item.productSellerCode Ürün mağaza kodu
orderDetail.itemList.item.quantity Sipariş adedi
orderDetail.itemList.item.sellerCouponDiscount Mağaza kupon indirimi
orderDetail.itemList.item.sellerDiscount Mağaza indirimi
orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.campaignNumberStatus Kampanya numarası durumu;
1:USED(Kullanılmış) 2: UNUSED (Kullanılmamış)
orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCode Kargo kodu
orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCompany.id Kargo şirket id bilgisi
orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCompany.name Kargo şirket adı
orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentCompany.shortName Kargo şirketi kısa adı
orderDetail.itemList.item.shipmentInfo.shipmentMethod Kargo yöntemi 1: Kargo 2: Diğer
orderDetail.itemList.item.shipmentDate Kargolama tarihi
orderDetail.itemList.item.status Bkz: OrderItem Status
orderDetail.itemList.item.totalMallDiscountPrice n11 indirimleri toplamı
orderDetail.itemList.item.version İlgili ürünün stok versiyon numarası
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.intallmentChargeWithVAT Servis kdv dahil vade farkı
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.orderItemList.orderItem Servis sipariş kalem idsi
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.orderItemType Bkz: Servis sipariş kalem tipi
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.price Servis kalemi fiyatı
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.quantity Servis adedi
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.sellerInvoiceAmount Servis fatura tutarı
orderDetail.serviceItemList.serviceItem.totalDiscountPrice Servis toplam indirim tutarı
orderDetail.shippingAddress.address Kargo adres bilgisi
orderDetail.shippingAddress.city Kargo adres şehri
orderDetail.shippingAddress.district Kargo adres semti
orderDetail.shippingAddress.fullName Kargo adres adı
orderDetail.shippingAddress.gsm Kargo adres tel
orderDetail.shippingAddress.neighborhood Kargo semt/mahallesi
orderDetail.shippingAddress.postalCode Kargo adres posta kodu
orderDetail.orderItemShipmentList. orderItemShipmentInfo.deliveryPointMessage Kargo KTN olduğu zaman çıkan mesaj
orderDetail.orderItemShipmentList. orderItemShipmentInfo.orderItemIds OrderItemShipment içinde yer alan OrderItem Id’ler
orderDetail.orderItemShipmentList. orderItemShipmentInfo.shippingAddress Teslimat Adresi
orderDetail.itemList.item.stockKeepingUnitId İlgili ürünün N11’deki SKU ID bilgisini vermektedir.

OrderDetail Örnek Çağrı

Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:OrderDetailRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <orderRequest>
        <id>113975650</id>
      </orderRequest>
    </sch:OrderDetailRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:OrderDetailResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <orderDetail>
        <citizenshipId>***********</citizenshipId>
        <createDate>15/09/2016 13:29</createDate>
        <id>113975650</id>
        <orderNumber>202125281764</orderNumber>
        <paymentType>1</paymentType>
        <status>2</status>
        <billingAddress>
          <address>Örnek Mahallesi Örnek Sokak No:0</address>
          <city>İstanbul</city>
          <district>Sarıyer</district>
          <fullName>***** *****</fullName>
          <gsm>53********</gsm>
          <neighborhood>Sarıyer Mh.</neighborhood>
          <postalCode>****</postalCode>        <taxId/>
          <taxOffice/>
          <tcId/>
        </billingAddress>
        <billingTemplate>
          <dueAmount>55.00</dueAmount>
          <installmentChargeWithVat>0</installmentChargeWithVat>
          <originalPrice>55</originalPrice>
          <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
          <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
          <totalSellerDiscount>0</totalSellerDiscount>
          <totalServiceItemOriginalPrice>0</totalServiceItemOriginalPrice>
        </billingTemplate>
        <buyer>
          <email>b***********.a****@n11.com</email>
          <fullName>test user</fullName>
          <id>4625057</id>
          <taxId/>
          <taxOffice/>
          <tcId>***********</tcId>
        </buyer>
        <invoiceType>1</invoiceType>
        <itemList>
          <item>
            <approvedDate/>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354081125</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Kırmızı</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <commission>8.25</commission>
            <customTextOptionValues/>
            <deliveryFeeType>2</deliveryFeeType>
            <dueAmount>55.00</dueAmount>
            <id>18675500</id>
            <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
            <mallDiscount>0</mallDiscount>
            <price>55</price>
            <productId>258512546</productId>
            <productName>My Test Product Title</productName>
            <productSellerCode>MySellerCode1234</productSellerCode>
            <quantity>1</quantity>
            <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
            <sellerDiscount>0</sellerDiscount>
            <sellerInvoiceAmount>55</sellerInvoiceAmount>
            <sellerStockCode>StokKod1234567</sellerStockCode>
            <shipmentInfo>
              <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
              <shipmentCode>18011950</shipmentCode>
              <shipmentCompany>
                <id>389</id>
                <name>Balnak</name>
                <shortName>BLK</shortName>
              </shipmentCompany>
              <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
            </shipmentInfo>
            <shippingDate/>
            <status>2</status>
            <stockKeepingUnitId>121876877151</stockKeepingUnitId>
            <totalMallDiscountPrice>0.00</totalMallDiscountPrice>
            <version>12</version>
          </item>
        </itemList>
        <orderItemShipmentList>
          <orderItemShipmentInfo>
            <deliveryPointMessage> Sipariş teslimatı seçimi “Kargo Teslimat Noktası” olduğu için yalnızca teslimat şablonunda yer alan kargo firması ile göndermeniz gerekmektedir.
            </deliveryPointMessage>
            <orderItemIds>
              <id>23659183</id>
              <id>23659184</id>
            </orderItemIds>
            <shippingAddress>
              <address>
                Osb Mah. 4. Blok Sok. Sefaköy San Sitesi 4. Blok Apt No:9 Başakşehir/Istanbul
              </address>
              <city>İstanbul</city>
              <district>Başakşehir</district>
              <fullName> B****** A*** A****</fullName>
              <gsm>55********</gsm>
              <neighborhood/>
              <postalCode/>
              <tcId>984********</tcId>
            </shippingAddress>
          </orderItemShipmentInfo>
          <orderItemShipmentInfo>
            <orderItemIds>
              <id>23659182</id>
            </orderItemIds>
            <shippingAddress>
              <address>Atalar Mh. ytrtrhgfh hgfhfh hgfhgf</address>
              <city>İstanbul</city>
              <district>Kartal</district>
              <fullName> B****** A*** A****</fullName>
              <gsm>55********</gsm>
              <neighborhood>Atalar Mh.</neighborhood>
              <postalCode>34862</postalCode>
              <tcId>984********</tcId>
            </shippingAddress>
          </orderItemShipmentInfo>
        </orderItemShipmentList>
        <serviceItemList/>
        <shippingAddress>
          <address>Deneme</address>
          <city>İstanbul</city>
          <district>Sarıyer</district>
          <fullName>B****** A*** A****</fullName>
          <gsm>53********</gsm>
        </shippingAddress>
      </orderDetail>
    </ns3:OrderDetailResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
OrderDetail Örnek Çağrı (JAVA)
 public static void main(String[] argv) {

    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    long orderIdValue = 113975650;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderDataRequest orderDataRequest = new OrderDataRequest();
    orderDataRequest.setId(orderIdValue);

    OrderDetailRequest request = new OrderDetailRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setOrderRequest(orderDataRequest);

    OrderServicePort port = new OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    OrderDetailResponse orderDetailResponse = port.orderDetail(request);
    OrderDetailData orderDetail = orderDetailResponse.getOrderDetail();
    System.out.println("Order number: " + orderDetail.getOrderNumber());

    List<OrderSearchData> orderItemList = orderDetail.getItemList().getItem();
    for (OrderSearchData sampleItem:orderItemList
       ) {
            System.out.println("Order item ID(s): " + sampleItem.getId());
 }
  }