Detaylı Sipariş Listeleme (DetailedOrderList)

Detaylı Sipariş Listeleme (DetailedOrderList)

Verilen arama kriterlerine göre sipariş bilgisi ile beraber sipariş maddelerini de listelemek için kullanılır.

DetailedOrderListRequest
auth
searchData.productId Ürün n11 ID si
searchData.status
searchData.buyerName Siparişi veren N11 üye adı
searchData.orderNumber Sipariş  numarası
searchData.productSellerCode Ürünün mağaza kodu
searchData.recipient Teslim alacak alıcının adı
searchData.period.startDate Sipariş oluşturma tarihi başlangıç
searchData.period.endDate Sipariş oluşturma tarihi bitiş
searchData.sortForUpdateDate Siparişleri UpdateDate göre listeler
searchData.updateDateSortOrder Siparişlerin UpdateDate göre sıralama
pagingData
DetailedOrderListResponse
result

Bkz: Result
pagingData Bkz: Sayfalandırma
orderList.order.buyer. fullName Siparişi veren alıcı adı
orderList.order.buyer.id Siparişi veren alıcı N11 ID si
orderList.order.buyer.taxId Vergi numarası
orderList.order.buyer.taxOffice Vergi dairesi
orderList.order.buyer.tcId TC Id
orderList.order.buyer.email Siparişi veren alıcı emaili
orderList.order.invoiceType Fatura tipi: 1: Bireysel 2: Kurumsal
orderList.order.billingAddress.address Fatura adres bilgisi
orderList.order.billingAddress.city Adres şehri
orderList.order.billingAddress.district Adres ilçesi
orderList.order.billingAddress.fullName Adres adı
orderList.order.billingAddress.gsm Alıcı telefon numarası
orderList.order.billingAddress.neighborhood Adres semt/mahallesi
orderList.order.billingAddress.postalCode Adres posta kodu
orderList.order.billingAddress.taxId Vergi numarası
orderList.order.billingAddress.taxOffice Vergi dairesi
orderList.order.billingAddress.tcId TC Id
orderList.order.citizenshipId Alıcı TC kimlik numarası
orderList.order.createDate Sipariş oluşturma tarihi
orderList.order.id Sipariş N11 ID si
orderList.order.orderNumber Sipariş numarası
paymentType Bkz: Payment Type
orderList.order.totalAmount Siparişin toplam tutarı
orderList.order.totalDiscountAmount Siparişin toplam indirim tutarı
orderList.order.orderItemList.orderItem Sipariş maddeleri listesi
orderList.order.orderItemList.orderItem.commission Sipariş maddesinin n11 hizmet tutarı
deliveryFeeType Bkz: Delivery Fee Type
orderList.order.orderItemList.orderItem.dueAmount Tahsil edilecek tutar
orderList.order.orderItemList.orderItem.id Sipariş maddesi ID si
orderList.order.orderItemList.orderItem.installmentChargeWithVAT Vade farkı(kdv dahil)
orderList.order.orderItemList.orderItem.mallDiscount Ürün ile ilgili n11 indirimi
orderList.order.orderItemList.orderItem.price Ürünün birim fiyatı (indirimler hariç)
orderList.order.orderItemList.orderItem.productId Ürün n11 ID si
orderList.order.orderItemList.orderItem.productName Ürün adı
orderList.order.orderItemList.orderItem.productSellerCode Ürün mağaza kodu
orderList.order.orderItemList.orderItem.quantity Sipariş adedi
orderList.order.orderItemList.orderItem.sellerCouponDiscount Mağaza kupon indirimi
orderList.order.orderItemList.orderItem.sellerDiscount Mağaza indirimi
orderList.order.orderItemList.orderItem.sellerInvoiceAmount Mağaza fatura tutarı
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.id Kargo şirket id bilgisi
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentCompany.name Kargo şirket adı
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentInfo.shipmentMethod Kargo yöntemi 1 ise kargo 2 ise diğer
orderList.order.orderItemList.orderItem.shipmentDate Kargo tarihi
orderItem.status z: OrderItem Status
orderList.order.orderItemList.orderItem.totalMallDiscountPrice N11 indirimleri toplamı
orderList.order.orderItemList.orderItem.version Sipariş kaleminin stok takip versiyon numarası
orderList.order.orderItemList.orderItem.updatedDate Sipariş kalemi güncellenme tarihi
orderList.order.orderNumber Sipariş numarası
orderList.order.paymentType Bkz: Ödeme tipi
orderList.order.status Bkz: Sipariş Durumu
orderList.order.totalAmount Sipariş tutarı
orderList.order.totalDiscountAmount Sipariş toplam indirim tutarı (Satıcı+n11)
orderList.order.orderItemList.orderItem.stockKeepingUnitId İlgili ürünün N11’deki SKU ID bilgisini vermektedir.
orderList.order.shippingAddress.address Fatura adres bilgisi
orderList.order.shippingAddress.city Adres şehri
orderList.order.shippingAddress.district Adres ilçesi
orderList.order.shippingAddress.fullName Adres adı
orderList.order.shippingAddress.gsm Alıcı telefon numarası
orderList.order.shippingAddress.neighborhood Adres semt/mahallesi
orderList.order.shippingAddress.postalCode Adres posta kodu
orderList.order.shippingAddress.taxId Vergi numarası
orderList.order.shippingAddress taxOffice Vergi dairesi
orderList.order.shippingAddress.tcId TC Id
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.intallmentChargeWithVAT Servis kdv dahil vade farkı
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.orderItemList.orderItem Servis sipariş kalem idsi
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.orderItemType Bkz: Servis sipariş kalem tipi
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.price Servis kalemi fiyatı
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.quantity Servis adedi
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.sellerInvoiceAmount Servis fatura tutarı
orderList.order.serviceItemList.serviceItem.totalDiscountPrice Servis toplam indirim tutarı

DetailedOrderList Örnek Çağrı

Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:DetailedOrderListRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <searchData>
        <productId></productId>
        <status></status>
        <buyerName></buyerName>
        <orderNumber></orderNumber>
        <productSellerCode></productSellerCode>
        <recipient></recipient>
        <sameDayDelivery></sameDayDelivery>
        <period>
          <startDate>20/02/2018</startDate>
          <endDate>21/02/2018</endDate>
        </period>
        <sortForUpdateDate>true</sortForUpdateDate>
        <updateDateSortOrder>asc</updateDateSortOrder>
      </searchData>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
        <totalCount></totalCount>
        <pageCount></pageCount>
      </pagingData>
    </sch:DetailedOrderListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:DetailedOrderListResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <pagingData>
        <currentPage>0</currentPage>
        <pageSize>100</pageSize>
        <totalCount>1</totalCount>
        <pageCount>1</pageCount>
      </pagingData>
      <orderList>
        <order>
          <billingAddress>
            <address> fdgdfgfdgdfgdfgd</address>
            <city>Girne</city>
            <district>Aaaaaa</district>
            <fullName>Ayşegül Arpacık</fullName>
            <gsm>5457221864</gsm>
            <neighborhood>Ddddd Mh. </neighborhood>
            <taxHouse/>
            <taxId/>
            <tcId>63352685974</tcId>
          </billingAddress>
          <buyer>
            <email>aysegul.arpacik@n11.com</email>
            <fullName>Aysegul Arpacik</fullName>
            <id>1082683</id>
            <taxId/>
            <taxOffice/>
            <tcId>63352685974</tcId>
          </buyer>
          <citizenshipId>63352685974</citizenshipId>
          <createDate>07/09/2023 17:45</createDate>
          <id>102874550</id>
          <invoiceType>1</invoiceType>
          <orderItemList>
            <orderItem>
              <approvedDate/>
              <attributes/>
              <bundle>false</bundle>
              <commission>75</commission>
              <customTextOptionValues/>
              <deliveryFeeType>1</deliveryFeeType>
              <dueAmount>500</dueAmount>
              <id>3159451</id>
              <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
              <mallDiscount>0</mallDiscount>
              <price>1500</price>
              <productId>16744915</productId>
              <productName>iade SENDEO ürün</productName>
              <productSellerCode>51231234</productSellerCode>
              <quantity>1</quantity>
              <sellerCouponDiscount>0</sellerCouponDiscount>
              <sellerDiscount>1000</sellerDiscount>
              <sellerInvoiceAmount>500</sellerInvoiceAmount>
              <shipmentInfo>
                <campaignNumberStatus>2</campaignNumberStatus>
                <shipmentCode>3059901</shipmentCode>
                <shipmentCompany>
                  <id>58050</id>
                  <name>PTS</name>
                  <shortName>PTS</shortName>
                </shipmentCompany>
                <shipmentMethod>1</shipmentMethod>
              </shipmentInfo>
              <shippingDate/>
              <sppApproved>true</sppApproved>
              <status>2</status>
              <stockKeepingUnitId>121877455051</stockKeepingUnitId>
              <totalMallDiscountPrice>0</totalMallDiscountPrice>
              <updatedDate>07/09/2023 17:45</updatedDate>
              <version>530</version>
            </orderItem>
          </orderItemList>
          <orderNumber>tes207295278961</orderNumber>
          <paymentType>12</paymentType>
          <serviceItemList>
            <serviceItem>
              <installmentChargeWithVAT>0</installmentChargeWithVAT>
              <orderItemList>
                <orderItem>3159451</orderItem>
              </orderItemList>
              <orderItemType>2</orderItemType>
              <price>119.31</price>
              <quantity>1</quantity>
              <sellerInvoiceAmount>119.31</sellerInvoiceAmount>
              <totalDiscountPrice>0</totalDiscountPrice>
            </serviceItem>
          </serviceItemList>
          <shippingAddress>
            <address> fdgdfgfdgdfgdfgd</address>
            <city>Girne</city>
            <district>Aaaaaa</district>
            <fullName>Ayşegül Arpacık</fullName>
            <gsm>5457221864</gsm>
            <neighborhood>Ddddd Mh. </neighborhood>
            <taxHouse/>
            <taxId/>
            <tcId>63352685974</tcId>
          </shippingAddress>
          <status>2</status>
          <totalAmount>500</totalAmount>
          <totalDiscountAmount>1000</totalDiscountAmount>
        </order>
      </orderList>
    </ns3:DetailedOrderListResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

DetailedOrderList Örnek Çağrı (JAVA)
public static void main (String [] args ) {
    String strAppKey = "***";
    String strAppSecret = "***";
    String strStartDate = "15.09.2016";
    String strEndDate = "15.09.2016";
    String strOrderStatus = "1";
    String strRecipient = "";
    String strBuyerName = "";
    String strOrderNumber = "";
    String strProductSellerCode = "";
    long productIdValue = 258512546L;
    long totalCountValue = 10;
    int currentPageValue = 0;
    int pageCountValue = 1;
    int pageSizeValue = 10;

    Authentication authentication = new Authentication();
    authentication.setAppKey(strAppKey);
    authentication.setAppSecret(strAppSecret);

    OrderSearchPeriod orderSearchPeriod = new OrderSearchPeriod();
    orderSearchPeriod.setStartDate(strStartDate);
    orderSearchPeriod.setEndDate(strEndDate);

    OrderDataListRequest orderDataListRequest = new OrderDataListRequest();
    orderDataListRequest.setProductSellerCode(strProductSellerCode);
    orderDataListRequest.setRecipient(strRecipient);
    orderDataListRequest.setPeriod(orderSearchPeriod);
    orderDataListRequest.setBuyerName(strBuyerName);
    orderDataListRequest.setProductId(productIdValue);
    orderDataListRequest.setOrderNumber(strOrderNumber);
    orderDataListRequest.setStatus(strOrderStatus);

    PagingData pagingData = new PagingData();
    pagingData.setCurrentPage(currentPageValue);
    pagingData.setPageCount(pageCountValue);
    pagingData.setPageSize(pageSizeValue);
    pagingData.setTotalCount(totalCountValue);

    DetailedOrderListRequest request = new DetailedOrderListRequest();
    request.setAuth(authentication);
    request.setPagingData(pagingData);
    request.setSearchData(orderDataListRequest);

    OrderServicePort port = new OrderServicePortService().getOrderServicePortSoap11();
    DetailedOrderListResponse response = port.detailedOrderList(request);
    List<DetailedOrderData> orderList = response.getOrderList().getOrder();
    for (DetailedOrderData sampleOrder:orderList
       ) {
      System.out.println("Order ID: " + sampleOrder.getId());
    }
  }