Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductBySellerCode)

Mağaza Ürün Kodu ile Ürün Bilgilerini Alma (GetProductBySellerCode)

Ürün servisleri için WSDL adresi: https://api.n11.com/ws/ProductService.wsdl

Mağaza ürün kodunu kullanarak sistemde kayıtlı olan ürünün bilgilerini getirir.

GetProductBySellerCodeRequest

auth Bkz: Yetkilendirme
sellerCode Ürün mağaza kodu

*Bold alanlar zorunlu alanlardır.

GetProductBySellerCodeResponse

result Bkz: Result
product.currencyAmount Görüntülenen ürün fiyatının para birimi tutarı
product.currencyType Görüntülenen ürün fiyatının para birimi cinsi (USD/EUR/TL)
product.displayPrice Görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün indirimler sonucu tanımlanan son fiyat hali)
product.id Ürünün N11 ID si
product.price Ürünün Liste fiyatı
product.productSellerCode Mağaza ürün kodu
product.saleStatus Bkz: Ürün Satış Durumu
Product.approvalStatus Bkz: Ürün Onay Durumu
product.subtitle Ürün alt başlığı
product.title Ürün başlığı
product.domestic Ürünün yerli üretim olup olmadığını belirtir.Boolean olarak true/false değeri alır.
product.category.fullName Ürün kategori bilgisi tüm kategori alt başlıkları ile
product.category.id Ürün kategori id
product.category.name Ürün kategori adı
product.images.image.order Resim öncelik numarası
product.images.image.url Resim url adresi
product.preparingDay Ürünün kargoya verilme süresi (gün olarak)
product.productCondition Bkz: Ürün Durumu
product.saleEndDate Ürünün son satış tarihi
product.saleStartDate Ürünün satışa başladığı tarih
product.shipmentTemplate Ürün için belirlenen teslimat şablonu
product.discount Bkz: Ürün İndirim Bilgisi
product.stockItems.stockItem.id Ürün stok N11 ID si
product.stockItems.stockItem.quantity Ürün stok miktarı
product.stockItems.stockItem.version Ürün stok versiyon numarası
product.stockItems.stockItem.currencyAmount Ürün stok biriminin para birimi cinsinden tutarı
product.stockItems.stockItem.displayPrice Ürün stok biriminin görüntülenen ürün fiyatı (Ürünün satıcı indirimi sonucu tanımlanan son fiyat hali)
product.stockItems.stockItem.optionPrice Ürün stok biriminin liste fiyatı
product.stockItems.stockItem.sellerStockCode Ürün stok mağaza kodu
product.stockItems.stockItem.bundle Birlikte satış yapılan ürünler
product.stockItems.stockItem.mpn Ürünün üretici parça numarası
product.stockItems.stockItem.gtin Ürünün global ticari öğe numarası
product.stockItems.stockItem.oem Parça/Ürün bağlantı numarası
product.stockItems.stockItem.n11CatalogId Ürünün N11 katalog numarası
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.name Stok tanımının olduğu seçenek adı
product.stockItems.stockItem.attributes.attribute.value Stok tanımının olduğu seçenek değeri
product.groupAttribute Ürünün gruplandığı özellik adı
product.groupItemCode Ürünün gruplandığı özellik grubunun adı (satıcı verir)
product.itemName Ürünün gruplandığı özellik değeri

GetProductBySellerCode Örnek Çağrı

Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sch="http://www.n11.com/ws/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:GetProductBySellerCodeRequest>
      <auth>
        <appKey>***</appKey>
        <appSecret>***</appSecret>
      </auth>
      <sellerCode>Deneme1234567</sellerCode>
    </sch:GetProductBySellerCodeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Response
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <ns3:GetProductBySellerCodeResponse xmlns:ns3="http://www.n11.com/ws/schemas">
      <result>
        <status>success</status>
      </result>
      <product>
        <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
        <currencyType>1</currencyType>
        <displayPrice>3000.00</displayPrice>
        <id>16685311</id>
        <price>3000.00</price>
        <productSellerCode>Deneme1234567</productSellerCode>
        <approvalStatus>1</approvalStatus>
        <saleStatus>2</saleStatus>
        <stockItems>
          <stockItem>
            <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
            <displayPrice>3000.00</displayPrice>
            <gtin>0190198066474</gtin>
            <oem></oem>
            <n11CatalogId></n11CatalogId>
            <optionPrice>3000.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>StokKodu1234567890-2</sellerStockCode>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354091250</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Kırmızı</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <id>121876345662</id>
            <quantity>5</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
          <stockItem>
            <currencyAmount>3000.00</currencyAmount>
            <displayPrice>3000.00</displayPrice>
            <gtin>0190198066473</gtin>
            <oem></oem>
            <n11CatalogId></n11CatalogId>
            <optionPrice>3000.00</optionPrice>
            <sellerStockCode>StokKodu1234567890-1</sellerStockCode>
            <attributes>
              <attribute>
                <id>354091250</id>
                <name>Renk</name>
                <value>Mavi</value>
              </attribute>
            </attributes>
            <id>121876345663</id>
            <quantity>5</quantity>
            <version>0</version>
          </stockItem>
        </stockItems>
        <subtitle>Lorem ipsum dolor sit amet</subtitle>
        <title>Lorem Ipsum</title>
        <attributes>
          <attribute>
            <id>354081904</id>
            <name>Marka</name>
            <value>Apple</value>
          </attribute>
        </attributes>
        <category>
          <fullName>Telefon & Aksesuarları > Cep Telefonu</fullName>
          <id>1000476</id>
          <name>Cep Telefonu</name>
        </category>
        <description>Hello World!</description>
        <domestic>true</domestic>
        <images>
          <image>
            <order>1</order>
            <url>http://dev.ic.n11.com/a1/org/elektronik/cep-telefonu/lorem-ipsum__0163849896557450.jpg</url>
          </image>
        </images>
        <preparingDay>1</preparingDay>
        <productCondition>1</productCondition>
        <productionDate>01/12/2016</productionDate>
        <saleEndDate>26/12/2017</saleEndDate>
        <saleStartDate>26/12/2016</saleStartDate>
        <shipmentTemplate>AGT</shipmentTemplate>
        <specialProductInfoList/>
        <groupAttribute/>
        <groupItemCode/>
        <itemName/>
      </product>
    </ns3:GetProductBySellerCodeResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
GetProductByProductSellerCode Örnek Çağrı (JAVA)
public static void main(String[] args) {

  String strAppKey = "***";
  String strAppSecret = "***";
  String strSellerCode = "8690536804658";
  Authentication authentication = new Authentication();
  authentication.setAppKey(strAppKey);
  authentication.setAppSecret(strAppSecret);

  GetProductBySellerCodeRequest request = new GetProductBySellerCodeRequest();
  request.setAuth(authentication);
  request.setSellerCode(strSellerCode);

  ProductServicePort port = new ProductServicePortService().getProductServicePortSoap11();
  GetProductBySellerCodeResponse response = port.getProductBySellerCode(request);
}

Yetkilendirme (Authentication)

auth.appKey Servislere erişim için kullanılacak uygulama anahtarı
auth.appSecret Servislere erişim için kullanılacak uygulama şifresi

Sonuç Durum Bilgisi (Result)

result.status İşlem sonucu durum bilgisini gösterir. “success” ve “failure” durum bilgilerini döner.

Ürün Satış Durumu (Product Sale Status)

product.saleStatus 1: Satış Öncesi (Before_Sale)
2: Satışta (On_Sale)
3: Stok yok (Out of_Stock)
4: Satışa kapalı (Sale_Closed)

Ürün Onay Durumu (Product Approval Status)

product.approvalStatus Ürün onay durumu:
1: Aktif (Satışta)
2: Beklemede
3: Yasaklı
4: Liste Dışı
5: Onay bekleyen
6: Reddedilen

Onay Durumu (Approval Status)

productSearch.approvalStatus Ürünün onay durumu
“Active”: Satışta olan ürünler
“Suspended”: Beklemede olan ürünler
“Prohibited”: Yasaklı olan ürünler
“Unlisted”: Liste dışı ürünler
“WaitingForApproval”: Onay bekleyen ürünler
“Rejected”: Reddedilen ürünler
“UnapprovedUpdate”: Güncelleme onayı bekleyen ürünler

Ürün İndirim Bilgisi (Product Discount Data)

discount.discountType Mağaza İndirim Tipi:
1: İndirim Tutarı Cinsinden
2: İndirim Oranı Cinsinden
3: İndirimli Fiyat Cinsinden
discount.discountValue İndirim Miktarı (indirim tipinde verilen parametreye göre)
discount.discountStartDate Mağaza indirimi başlama tarihi
discount.discountEndDate Mağaza indirimi bitiş tarihi